togforbindelse mellem Horsens og Billund Lufthavn

Ny rapport taler for togforbindelse mellem Horsens og Billund Lufthavn

Det er allerede blevet besluttet, at der skal gå en jernbanestrækning fra Billund Lufthavn til Jelling eller Gadbjerg, som fører videre til Vejle. Men hvorfor stoppe der?

En ny rapport fra den rådgivende ingeniørvirksomhed NIRAS peger på, at der er store samfundsøkonomiske gevinster ved at koble lufthavnen til hovedbanen syd for Horsens. Rapporten konkluderer, at det blandt andet vil fungere som en vækstgenerator for byerne i det østjyske vækstbånd; Horsens, Skanderborg og Aarhus.

Jan Hessellund, der er administrerende direktør i Billund Lufthavn, har tidligere gjort opmærksom på, at en international lufthavn, som den i Billund, bør være solidt tilkoblet den nationale infrastruktur. Det indebærer også jernbanenettet. Ifølge rapporten fra NIRAS vil en direkte togforbindelse til Horsens Station bringe rejsetiden fra Horsens til Billund Lufthavn ned på 28 minutter, ligesom rejsetiden fra Aarhus til lufthavnen vil komme ned på 55 minutter.

»I øjeblikket er den eneste offentlige transport mellem Horsens og Billund Lufthavn de ekspresbusser, der går fra et stoppested i Horsens V – et stoppested som andre busser i øvrigt ikke stopper ved. Det er besværligt at komme frem, hvis man ikke har bil eller bare gerne vil slippe for kørsel og parkering,« siger Jan Hessellund.

Det er omkring 35 procent af husstandene i Horsens, der ikke har en bil, og Jan Hessellund mener ikke, at det bør være nødvendigt at være bilejer for at have let adgang til udlandet. Særligt ikke når man kigger på alle de positive effekter, som en direkte togforbindelse vil aflede.

Tog skaber muligheder for østjyderne

Spørgsmålet om jernbaneforbindelser vejer tungt, når flyselskaber udser sig nye destinationer, fortæller Jan Hessellund:

»Det kommer altid op, når vi er i dialog med flyselskaberne. Har vi en station, og er vi forbundet med jernbanenettet? Det indgår i deres analyse af, om de skal vælge Billund frem for eksempelvis Gøteborg. Togforbindelsen vil simpelthen gøre Billund Lufthavn mere attraktiv og vil kaste flere spændende flyforbindelser af sig.«

Derudover øger det også markedet for virksomheder, der har brug for specialiseret arbejdskraft.

»Når der pludselig kun er halvanden time mellem Amsterdam og Horsens, kan en lokal virksomhed for eksempel godt have medarbejdere, der bor i Amsterdam, eller man kan bo i Horsens og arbejde i Amsterdam. Det giver en masse muligheder for østjyderne og virksomhederne, der har brug for internationale talenter,« siger Jan Hessellund.

billund lufthavn

Fair balance

Halvdelen af alle de eksportrelaterede jobs i Danmark findes i Billund Lufthavns optageområde. Derfor giver det mening, at væksten også stimuleres i Vestdanmark, forklarer Jan Hessellund: »Der er en luftbro ind i Billund og ind i København. Det er ligeværdigt. Det eksporterende erhvervsliv er ligeså stærkt repræsenteret i vores område, som det er i hovedstadsområdet, og derfor skal der også være en balance. Netop det kan en togstrækning, der giver let adgang for østjyske virksomheder, være med til at skabe.«

Jan Hessellund estimerer, at togstrækningen til Horsens vil give Billund Lufthavn mellem fem og 10 procent større marked blandt rejsende, som af ren og skær komfort hidtil har foretrukket at tage toget til Københavns Lufthavn.

Et grønnere alternativ

Ifølge rapporten fra NIRAS har lignende togstrækninger til lufthavne i blandt andet London og Stockholm fået privatbilismen, taxature og brugen af bus til at falde markant. I 2019 ankom 95 procent af de rejsende til Billund Lufthavn med bil.

»Det taler direkte ind i den grønne omstilling,« siger Jan Hessellund. »Vi har foreslået, at man indsætter et batteritog, så vi får vores passagerer over på en kollektiv trafik, der er så grøn som muligt.«

I dag kører standardtogene, IC3 og IC4, på diesel. Et batteritog kører på strøm, og kan lade op, imens det kører. I rapporten fremgår det, at denne løsning vil være forureningsfri og støjfri.

billund lufthavn

1,1 milliarder kroners jernbane

At forbinde landets næststørste lufthavn til Horsens – og dermed også til Skanderborg, Aarhus og andre stationer – vil kræve  et budget på 1,1 milliarder kroner, fremgår det af rapporten. Det er en pris, som har voldt kritik fra økonomiske eksperter. Det overrasker ikke Jan Hessellund:

»Der findes ikke jernbaneprojekter, som i sig selv giver et direkte overskud. Jernbaner lægges af andre motiver, for at skabe balance, lige muligheder i hele landet og for dem, der ikke har biler. Det er en investering i borgernes mobilitet og livskvalitet, som også kaster større turisme, bedre komfort og vækst for Vestdanmarks virksomheder af sig.«

Jan Hessellund understreger, at Billund Lufthavn da også har tilbudt selv at spæde penge til.

»Vi har sagt, at vi gerne vil se på medfinansiering af stationen til lufthavnen. Og den jord, der ligger på vores matrikler, stiller vi gerne gratis til rådighed for projektet. Vi håber bare på at få de bedste muligheder for at gøre det, som vi er sat i verden for – at skabe bedre international infrastruktur for Danmark,« afslutter han. 

 

Billund Lufthavn bidrager til samfundsøkonomien, og Jan Hessellund understreger, at vækst for Billund Lufthavn kan oversættes til vækst for Danmark. Her ses, hvordan Billund Lufthavn påvirkede kommunerne i 2019 sammen med prognosen for 2040.

billund lufthavn