Sundheds- og trivselsmanager Tina Falk til venstre

Mere end bare emballage: Medarbejdertrivsel er højt på dagsordenen

Schur har altid investeret i sine medarbejderes trivsel og sundhed. Senest har de ansat en sundheds- og trivselsmanager og blandt andet etableret et fitnessrum til medarbejderne.

Dennis Sørensen sidder på en motionscykel på J W Schurs Vej i Horsens. Benene cykler derudaf, sveden pibler af ham og musikken i rummet er høj, men ikke øredøvende. Han hilser på Tina Falk, idet hun smilende går forbi. Ved siden af motionscyklen er der crosstrainere og løbebånd, og i modsatte side af rummet står styrketræningsmaskinerne og alle vægtene.

Det ligner et hvilket som helst andet fitnessrum bortset fra, at netop dette ligger i emballagevirksomheden Schur. Siden maj sidste år har medarbejderne kunne benytte det fuldt udstyrede fitnessrum, der ikke efterlader meget tilbage at ønske.

Sundheds- og trivselsmanager på Schur, Tina Falk, viser træningsøvelser i Schurs fitnesslokaler

Luksus og et privilegium

Ideen til at etablere fitnessrummet har længe været i spil hos familien Schur, og det blev realiseret, da Tina Falk blev ansat som Schurs nye sundheds- og trivselsmanager. Hun er uddannet fysioterapeut og vanecoach, og siden april sidste år har hun tilbudt medarbejderne fysioterapi, ergonomi, træningsprogrammer og genoptræning. I dag hilser hun smilende på Dennis Sørensen, mens han cykler derudaf. Han er 53 år gammel, robot- og AGV-supervisor på Schur og bruger fitnesslokalet fire-fem gange om ugen. Han har været en fast del af medarbejderstaben på Schur de seneste 33 år, og han er taknemmelig for det nye fitnessrum, som han og kollegerne kan benytte alle ugens dage.

Jeg synes, det er luksus og et privilegium, at vi har et rum som det her. Det kan være med til at forebygge mange skader.

»Jeg synes, det er luksus og et privilegium, at vi har et rum som det her. Det kan være med til at forebygge mange skader. For mig personligt har det været en stor hjælp,« fortæller Dennis Sørensen, der er i gang at genoptræne sin skulder efter en operation i januar.

»Men den træning, jeg laver nu, det er bare for at få gang i lidt kondi,« erkender han med et smil, og tilføjer, at hvis det ikke var for Tina Falks genoptræning af hans skulder, så kunne han ikke arbejde fuldtid i dag.

Sundere at gå på arbejde end at lade være

Som sundheds- og trivselsmanager er det Tina Falks fornemmeste opgave at bidrage til, at medarbejderne på Schur bliver sundere og gladere af at gå på arbejde.

»Vi plejer at sige, at det skal være sundere for vores medarbejdere at gå på arbejde, end hvis de ikke havde et arbejde,« siger hun og uddyber, at hun på bedst mulig vis forsøger at forebygge mere end helbrede.

Schurs fitnesslokale

»Jeg går rigtig meget ind for forebyggende behandling. Vi skal være længere på arbejdsmarkedet, så vi skal passe bedre på vores medarbejdere, så de kan varetage deres job. Det er en del af Schurs virksomhedsstrategi, der handler om at forebygge sygdom, ulykke og stress og samtidig bidrage til de ansattes trivsel og sundhedstilstand og dermed deres produktivitet,« fortæller hun.

Hun tilføjer desuden, at fitnessrummet er med til at øge sandsynligheden for, at medarbejderne får trænet.

»Sundhed handler meget om vaner, og der er træning blot én af de gode vaner. Derfor er det en stor fordel, at vi øger tilgængeligheden for træning. Det er allerede en vane for os at gå på arbejde, og når man kan koble træning på en i forvejen stærk vane, øges succesraten for, at man får trænet.«

Sund Schur

Indretningen af et fitnesslokale til medarbejderne og ansættelsen af Tina Falk som sundheds- og trivselsmanager er ikke kommet ud af det blå. Det er en naturlig udløber af en lang tradition på Schur, hvor medarbejdernes trivsel ligger højt på dagsordenen. For Tina Falk er det vigtigt at være et sted, hvor man er villig til at se medarbejdernes sundhed og trivsel som en helhed.

Familien Schur har altid været gode til at passe på deres medarbejdere. Hele deres indstilling og strategi er, at når de har medarbejdere, der yder en stor arbejdsindsats, så skal de selvfølgelig også gøre noget for deres ansatte.

»Familien Schur har altid været gode til at passe på deres medarbejdere. Hele deres indstilling og strategi er, at når de har medarbejdere, der yder en stor arbejdsindsats, så skal de selvfølgelig også gøre noget for deres ansatte. Her er fitnessrummet ét tiltag, men for mig er det også vigtigt at tilbyde forebyggende behandling, såsom korrekt arbejdsstilling, bevægelse i arbejdsdagen og den mentale sundhed. Derudover har jeg løbende dialog med den ansvarlige for vores kantine i forhold til at tilbyde en sund og varieret kost. Det hele hænger sammen, og man kan ikke arbejde med det ene uden også at have fokus på det andet,« siger Tina Falk.

Sygefravær falder med trivsel og sundhedsfokus

Ifølge Tina Falk kan man godt mærke, Schurs strategi har stor betydning for medarbejderne og deres trivsel.

»Vi har mange, som starter i lære, og så bliver de her. Er man gået ind på Schur, så bliver man i Schur,« siger hun med et grin og fortsætter så.

»Der er noget trivsel i at være i en virksomhed, der prioriterer sine medarbejdere, så de føler sig værdsatte. Det er heller ingen hemmelighed, at jo mere, man investerer i sine medarbejdere, og jo mere aktive, man kan få dem til at selv at være, jo mere har det betydning for deres produktivitet og sygefravær.«

Sundheds- og trivselsmanager på Schur, Tina Falk, viser korrekt arbejdsstilling på kontorarbejdsplads

Mange goder, der ikke skal tages for givet

For Tina Falk selv betyder det meget, at hun kan bidrage positivt til medarbejdernes trivsel og sundhed – ikke kun, mens de er på arbejdspladsen, men også efterfølgende.

»Jeg håber, min indsats giver medarbejderne noget mere livskvalitet, både nu, men også i deres seniorfase. De skal ikke blive nedslidte. Jeg vil også gerne have, at de er glade for at gå på arbejde og kan se meningen med det. Og at de føler sig set og hørte.«

Jeg håber, min indsats giver medarbejderne noget mere livskvalitet, både nu, men også i deres seniorfase.

Og det gør robot- og AGV-supervisor, Dennis Sørensen. Han nyder de fordele, arbejdspladsen tilbyder ham og sætter stor pris på den investering i medarbejderne, han oplever.

»Det her fitnessrum er ren luksus. Det er lækre lokaler, vi har, og vi kan komme op og få behandling af Tina i arbejdstiden. Samtidig giver det også noget godt på den kollegiale front, at vi kan mødes på tværs af forretningsenheder i fitnessrummet. Der er mange goder hos Schur, som man ikke skal tage for givet, og jeg tror ikke, der er én eneste, der ikke er stolt over at være ansat i Schur,« vurderer Dennis Sørensen.