Jysk energi

Lokalt medejerskab sikrer glade naboer

Kan en stor, utiltalende solcellepark blive den attraktive nabo, som man håber aldrig flytter? Jysk Energis korte svar er ja.

I Lemvig Kommune indgyder Solcellepark Høvsøre mere til en øl over hækken end en langvarig nabofejde om skel eller larm lørdag aften.

Jysk Energi har nemlig gjort det særdeles attraktivt at være nabo til den 71 ha store solcellepark. Fra to tidligere vindmølleprojekter har det Holstebro-baserede forsyningsselskab erfaret, at inddragelsen af lokalbefolkningen i processen har fjernet negativiteten.
Det fortæller Morten Porse, der er forretningschef i Jysk Energi Invest.

- Jysk Energi har haft respekt for de lokale beboere og naboer i nu tre projekter. De fleste vil gerne have grøn energi – bare ikke i baghaven. Ved at give de berørte borgere lokalt medejerskab i projekterne, får de penge i lommen, når vingerne drejer rundt, eller når solen skinner.

- Hvis man skal leve med det i hverdagen, skal man også have noget ud af det.

Ikke én eneste klage

For Jysk Energi har det været en solstrålehistorie at imødekomme lokalbefolkningens tvivl og spørgsmål. Faktisk har der – som de første projekter i Danmark – ikke været én eneste klage eller indsigelse, og det skyldes blandt andet den åbne dialog mellem Jysk Energi og borgerne, mener Morten Porse.

- Vi har afholdt borgermøder for at informere og inddrage de lokale tidligt i processen, så de ikke har følt, vi er gået bag deres ryg. At vi har mødt borgerne i øjenhøjde, har fået dem til at acceptere, at vi har sat solceller op tæt på deres grunde, siger han.

Hvis man skal leve med det i hverdagen, skal man også have noget ud af det.

Jysk Energi er som andelsselskab ejet af forbrugerne, og det er disse værdier Solcellepark Høvsøre er bygget på. Jysk Energi sælger nemlig op til 50% af solcelleparken til andelshavere i Lemvig Kommune til kostpris og giver på den måde de glade naboer direkte medejerskab i Danmarks – og verdens - grønne omstilling.

Det første spadestik i Høvsøre er taget, og Jysk Energi forventer, at solcelleparken bliver nettilsluttet inden udgangen af oktober 2022.

Høvsøre er kun begyndelsen

Og det bliver bestemt ikke det sidste spadestik, for Jysk Energi vil gerne sprede tankerne om grøn strøm og lokalt medejerskab ud til hele landet til glæde for både borgere og verdens klimamål.

- Høvsøre er startskuddet. Vi har identificeret, at Jysk Energi kan etablere projekter uden klager og indsigelser, og når vi er lykkedes med det her projekt, hvorfor skulle vi så ikke kunne tage læringen med i endnu flere projekter, siger Morten Porse.

- Over de næste par år vil vi forsøge at se, om vi kan lave flere solcelleprojekter og åbne op for at sprede os ud geografisk. Jysk Energi vil gerne, at andre kommuner kan drage fordel af den attraktive model med det lokale medejerskab.

Derfor skal Jysk Energis fremtidige solcelleparker forhåbentligt bringe lige så mange smil – og øl over hækken – som det har været tilfældet for Høvsøre. •