Let it bee // Notion. Foto: Inhouse studios

Let it bee sætter naturen fri

Fra trimmet, velklippet og kantet græsplæne til vild med vilje og et mangfoldigt plante- og dyreliv: Let it Bee i Østbirk vil revolutionere måden, vi tænker grønne arealer på.

»Kør en tur ned langs E45, og se alle de plyssede plæner, der ligger rundt om erhvervsejendommene. Det er principielt villahaver, der ligger ud til en motorvej. Hvorfor skal de køres over 15-20 gange på en sæson af en plæneklipper? Kan man ikke gøre det smartere?«

Jo, det kan man, og det ved manden bag citatet, Christian Sune Hald, godt. Sammen med entreprenørvirksomheden Winther & Trolle har han udviklet konceptet Let it bee, der hjælper virksomheder, boligforeninger og kommuner med at etablere oaser af vild natur og smukke blomsterenge på grønne udearealer. Let it bees mission er at forbedre biodiversiteten – og det er slet ikke så svært eller uoverskueligt, som det lyder.

Vi vil bare gerne have, at det er nemt for virksomheder, kommuner og foreninger at arbejde med.

»Vi skal nok klare al fodarbejdet og alt det besværlige. Vi vil bare gerne have, at det er nemt for virksomheder, kommuner og foreninger at arbejde med. Det skal ikke være mangel på viden eller overskud, der afholder dem fra at gå videre med det,« fortæller Christian Sune Hald.

»Det kan ikke være rigtig«

Med et glimt i øjet kalder han sig selv altmuligmand i det 2 ½ mand store Let it bee-koncept. En mere passende titel er salgs- og projektansvarlig. Ved hans side er ophavsmand og stifter af Let it bee, Jakob Trolle, der også holder styr på det administrative. Sammen har de to sat sig for at hjælpe insekter, bier, fugle og alverdens andre dyr tilbage, hvor de hører hjemme: nemlig i naturen og i de blomsterenge, der er alt for få af, ifølge de to.

Let it bee // Notion. Foto: Inhouse studios
Christian Sune Hal (tv) og Jakob Trolle står bag konceptet Let it bee, der hjælper virksomheder, boligforeninger og kommuner med at etablere oaser af vild natur og smukke blomsterenge på grønne udearealer. Foto: Inhouse studios

 

»Der er så mange græsarealer, der ikke bidrager positivt og som ikke giver nogen nævneværdig værdi. I dag er det normen, at alting skal være passet og plejet. Græs kræver enormt mange ressourcer både kemi, gødning og CO2, når du slår det,« forklarer Jakob Trolle og fortsætter:

»Vi gik og tænkte, at det ikke kan være rigtigt. Der er så mange hektarer ikke bare i Danmark, men i hele verden, der kun bruges til at se pæne ud. Det er et enormt spildareal,« mener Jakob Trolle, der derfor teamede op med Christian Sune Hald for selv at give sit bidrag til at få sat naturen fri og skabt mere plads til det trængte plante- og dyreliv.

Lyder som raketvidenskab – det er det ikke

Det er nu halvandet år siden, og man fristes til at sige, at Jakob Trolle og Christian Sune Hald ikke har set sig tilbage siden. Beslutningen om, at det ikke længere skal være svært og uoverskueligt som menigmand at forholde sig til biodiversitet, holder de fast i.

Vi vil bare gerne have, der bliver gjort noget. Hvis det bliver for kompliceret at gennemskue, så bliver det ikke til noget. Så bliver det kun til snakken. Og der er mange, der snakker. Vi vil gerne være dem, der handler.

»Når man hele tiden hører, hvordan folk snakker om det; de får det til at lyde som raketvidenskab. Det behøver det ikke være. Vi sælger noget helt simpelt: Etablering af blomsterenge. Vi har al grej og ekspertise og en simpel praktisk tilgang afhængig af, hvordan det passer ind i kundens hverdag,« fortæller Jakob Trolle.

Let it bee hjælper med andre ord virksomheder, boligforeninger og kommuner med at etablere oaser af vild natur og smukke blomsterenge på grønne udearealer. Afhængig af temperament, ambitioner og behov kan Let it bee tage del i processen fra A-Z inklusive etablering, opstart og efterfølgende vedligehold.

Hvis man vil klare opgaven selv eller have en anden til at udføre den, kan Let it bee levere en frøblanding og en guide til etablering og vedligeholdelse, og så tager man den selv derfra.

»Ingen er gift med Let it bee,« som Christian Sune Hald udtrykker det, og Jakob Trolle fortsætter: »Vi vil bare gerne have, der bliver gjort noget. Hvis det bliver for kompliceret at gennemskue, så bliver det ikke til noget. Så bliver det kun til snakken. Og der er mange, der snakker. Vi vil gerne være dem, der handler.«

Let it bee // Notion. Foto: Inhouse studios
Let it bees frøblandinger er 100 procent danske. Dermed understøtter de de dyrearter, der findes naturligt i Danmark, fortæller Christian Sune Hald. Foto: Inhouse studios 

Flere muligheder på vej

Og handle, det gør de. Siden opstarten af Let it bee for halvandet år siden er der kommet flere og flere produkter på hylden, og den udvikling fortsætter. Fra næste år kan private købe deres egne frøblandinger via plantetorvet.dk, og allerede nu kan man få forskellige skilte, der kan placeres på blomsterengene.

»Skiltene viser, hvad der sker i løbet af en sæson. Også om efteråret og om vinteren, når det hele ikke blomstrer og står flot som om sommeren,« fortæller Christian Sune Hald, der også løfter sløret for en ny plug and play-løsning til bygherrer, arkitekter og totalentreprenører, der arbejder med bæredygtigt byggeri.

»Det handler om den såkaldte DGNB-certificering, og med plug and play-løsningen bliver det nemt og forståeligt at arbejde med certificeret biodiversitet og FN’s verdensmål i moderne byggeri,« fortæller Christian Sune Hald.

Eneste certificerede løsning

Undervejs i opbygningen af Let it bee har Jakob Trolle og Christian Sune Hald haft et stort fokus på, at deres frøblandinger rent faktisk understøtter biodiversiteten. Derfor har de haft biologer fra Naturhistorisk Museum i Aarhus til at gennemgå blandingerne. Resultatet er, at Let it bees frøblandinger er 100 procent danske og dermed understøtter de dyrearter, der findes naturligt i Danmark.

»Det er vores egne frøblandinger, og de er fuldt dokumenteret af biologer fra Naturhistorisk Museum i Aarhus. Det er umiddelbart den eneste certificerede løsning, der findes i Danmark,« fortæller Jakob Trolle.

Hvis virksomheder vil vende deres grønne arealer på hovedet, så skal vi også levere noget, der holder og noget, de ved, fungerer.

At få en certificeret løsning har været vigtigt for Let it bee, fortæller Christian Sune Hald.

»Hvis virksomheder vil vende deres grønne arealer på hovedet, så skal vi også levere noget, der holder og noget, de ved, fungerer. Det er folks tillid og folks arealer, vi sælger til. Så skal vi have vores på det tørre.«

Forklædt grøn

Den certificerede løsning spiller også en rolle for de virksomheder, kommuner og boligforeninger, der gerne vil arbejde positivt med biodiversitet.

»Hvis du som stor virksomhed er bange for at blive skudt i skoene, at du laver greenwashing, altså at du gør noget, der er forklædt som en grøn løsning, men ikke er det, så er det Let it bee, man skal bruge. Vi har en ekstern tredjepart, biologer fra Naturhistorisk Museum Aarhus, der har tryktestet frøblandingerne, inden de overhovedet er sendt ud. Det er virksomhedernes garanti for, at produktet ikke er »forklædt grønt,« forklarer Christian Sune Hald.

Grønne tal på alle tre bundlinjer

Hvad så med økonomien? For hvad koster det at etablere Let it bees blomsterenge? Ifølge Christian Sune Hald er det ikke pengene, der skal afholde folk fra at sætte skub i biodiversiteten. Faktisk kan Let it bee dokumentere, at deres løsning holder på bundlinjen – og ikke kun den bundlinje, der står tal på.

»Den taler både til people, profit og planet. Mennesker bliver mere glade i låget af at kigge på farverige blomster, det er godt for miljøet, og økonomisk kan det også svare sig. For eksempel er driftsomkostningerne mindre. En normal græsplæne skal slås 15-20 gange på en sæson. En blomstereng skal slås én gang om året. Selv med omlægningen kan vi snildt finde god økonomi i det, hvis arealet er stort nok,« fortæller Christian Sune Hald.

Mennesker bliver mere glade i låget af at kigge på farverige blomster, det er godt for miljøet, og økonomisk kan det også svare sig. En normal græsplæne skal slås 15-20 gange på en sæson. En blomstereng skal slås én gang om året.

Ifølge ham svarer »et stort nok areal« til 1.000 kvadratmeter og opefter. Ved mindre områder tilbyder Let it bee en frøblanding, der passer til arealets størrelse og en guide til, hvordan du får det plantet. Spørger man Christian Sune Hald, om det er besværligt at klare selv, er svaret nej. Det kræver dog tre ting:

»Du skal være metodisk og have tålmodighed. Og så skal du følge vores drejebog. Det kræver nogle arbejdsgange, noget tid og lidt krudt. Men det kan sagtens lade sig gøre som menig lægmand,« vurderer han.

Slip OCD’en

Let it bee vil gøre det nemt at lave smukke blomsterenge, der giver plads til et mangfoldigt dyreliv. Mantraet er, at biodiversitet ikke skal være svært. De grønne græsplæner, der mest af alt tæller som spildplads og kræver store ressourcer at vedligeholde, skal erstattes af blomstrende enge, der afspejler de fire årstider, og som giver biodiversiteten et tiltrængt skub. For biodiversiteten er presset. Heldigvis er både Jakob Trolle og Christian Sune Hald fortrøstningsfulde på naturens vegne.

Vi snakkede med en biolog, og han sagde, at græsplæner er ca. tre procent bedre end et stykke asfalt. Det er der, vi er. Der skal ikke så mange forbedringer til. Det kan kun gå en vej, og det er fremad.

»Jeg er ikke i tvivl om, det bliver bedre,« siger Jakob Trolle og bliver fulgt op af Christian Sune Hald: »Det kommer også fra et rimelig sparsomt udgangspunkt. Vi snakkede med en biolog, og han sagde, at græsplæner er ca. tre procent bedre end et stykke asfalt. Det er der, vi er. Der skal ikke så mange forbedringer til, derfor er jeg fortrøstningsfuld. Det kan kun gå en vej, og det er fremad,« siger han og tilføjer, at han, Jakob Trolle og Let it bee kun har ét ønske til lodsejerne:

»Det eneste, vi beder om er, at de slipper lidt af deres OCD-agtige behov for at have styr på deres grønne arealer. Naturen har sjældent gået i rette vinkler. Det gør træer og biodiversitet heller ikke altid. Det handler om at slippe kontrollen og lade det vokse. Det er heldigvis også en del af charmen ved det,« lyder det fra Christian Sune Hald.