joca følger med, når virkeligheden forandrer sig

joca følger med, når virkeligheden forandrer sig

Et generelt fokus på bæredygtighed og nu en politisk dagsorden om affaldssortering har forandret jocas måde at tænke forretning på. At udvikle sig med tidens tendenser har gjort Vinderup-virksomheden til en af landets største leverandører af affaldsløsninger.

De har travlt hos joca i Vinderup. Faktisk så travlt, at de på de seneste fem år er vokset fra 30 ansatte til nu at være 70 i det nybyggede domicil i Vinderup. Herfra leverer de moderne affaldsløsninger- og systemer til boligforeninger og kommuner i hele landet.

Den mere end 30 år gamle forretning forventer at få endnu mere travlt i år, hvor Folketinget har besluttet, at alle landets borgere senest i slutningen af 2022 skal sortere deres affald i ti fraktioner. Det giver joca en samfundsvigtig rolle, fordi de i den grad er med til at fremme den politiske målsætning om CO2-neutral affaldshåndtering i 2030.

– Når alle landets 98 kommuner nu får brug for en affaldsløsning, der nemt og bekvemt for både borger og renovationsselskab håndterer de ti affaldsfraktioner på mest miljørigtig vis, så er det nu, vi skal være klar til at byde ind – og det er vi, siger jocas administrerende direktør, Karsten Jensen.

joca er klar, mener direktøren, fordi virksomheden over de seneste år har haft fokus på løsninger, der inspirerer til bæredygtig affaldshåndtering. Den nye politiske dagsorden med en kollektiv forandring af vores ’smid væk’-vaner, stiller krav til joca som en af landets førende leverandører af affaldsløsninger.

– Vi er drevet af at være markedsførende. Det er vigtigt for os at spille ind i en politisk dagsorden og hjælpe med at gøre affaldshåndtering CO2-neutral i 2030. Det er en opgave, der stiller store krav til fleksibiliteten og kvaliteten i vores løsninger. Vi skal være med til at inspirere og rådgive kommuner og boligforeninger til en mere bæredygtig affaldshåndtering, siger Karsten Jensen.

Totalløsninger og rådgivning

Det ligger dybt i jocas DNA at udvikle på løsninger og forretningen. Den entreprenante ånd går tilbage til 2006, hvor Søren Jensen købte virksomheden med det mål, at joca skulle være markedsførende med hovedvægt på kvalitet og udvikling af affaldssystemer.

– At lytte og forstå, hvad tiden tegner, og hvad kunderne egentlig har behov for er afgørende, siger Karsten Jensen.

Affaldsløsninger er ikke længere blot grå containere i et hjørne af boligområdet. Nu bliver der tænkt helheder og løsninger, hvor affaldshåndteringen indgår naturligt og elegant i området. For joca betyder det, at vi de senere år ikke blot leverer som aftalt, men nu er med helt fra begyndelsen, hvor vi rådgiver arkitekter og bygherrer om, hvordan de kan inspirere deres beboere til grønnere affaldshåndtering med en af vores totalløsninger, siger Karsten Jensen.

Vinderup-virksomheden står heller ikke længere blot på ét forretningsben. jocas serviceforretning, der dækker over ydelserne jocare Service og jocare Clean fylder i dag mere end tidligere. Her tilbyder joca at vedligeholde og vaske beholdere og containere, med særligt fokus på de nedgravede løsninger. joca har desuden en mobil shredder-lastbil, der knuser kasserede affaldsbeholdere i plastik, så de kan genanvendes i nye plastprodukter fremover.

Medarbejderne er med

Hos joca er man ikke i tvivl om, at fokus på de grønne løsninger er kommet for at blive. Et af de næste skridt i jocas udvikling bliver derfor på et bæredygtigt og grønt fundament. Men det er kun muligt at komme videre, hvis medarbejderne er med, mener direktør, Karsten Jensen.

– Alle vores gode folk både i administrationen, på montagegulvet, i salgsafdelingen og i vores servicevogne ved, hvorfor det er vigtigt for joca at udvikle sig som virksomhed. Vi skal tilbyde løsninger, der i endnu højere grad skal inspirere til grønnere og mere bæredygtig affaldshåndtering med vores affaldsløsninger, og det er noget vi kommer til at udvikle meget mere på i fremtiden, siger Karsten Jensen.

Han ser allerede nu muligheder i, hvordan joca kan være med i første række til at hjælpe med at øge affaldssorteringen og dermed nedbringe CO2-udledningen.

– Det er en opgave, alle vores ansatte skal bidrage ind i. Det er også en opgave, som vi er meget begejstrede og motiverede for at spille ind i. Det giver mening, at vi er er en del af den grønne dagsorden, der løser samfundsproblemer, som kommer os alle til gode, siger direktøren.

joca samler selv alle sine containere og beholdere i Vinderup. Delene bliver importeret fra hele Europa.