Viborg er gyllebranchens Silicon Valley

Viborg er gyllebranchens Silicon Valley

Fusion mellem Samson og Gøma manifesterer Danmark som førende producent af gyllevogne med miljøvenlig teknik, der er efterspurgt over hele Europa.

I september 2021 købte Samson Group A/S 100 procent af aktierne i Gøma A/S. Formålet med fusionen var at styrke de viborgensiske virksomheders i forvejen meget stærke position ikke alene i Danmark men over hele Europa.

– Der er ingen tvivl om, at branchen i hele Europa kigger til Viborg lige nu, siger Jakob Møller, der var teknisk chef og medejer i Gøma A/S og fortsat får en teknisk rolle i Samson Agrolize A/S, som er den gren af Samson, der overtager aktiviteterne fra Gøma.

Overalt i Europa bliver landbruget mødt af stadig skrappere krav fra såvel EU som egne regeringer til husdyrproduktion og håndtering af gylle.

– Gyllevogne fra Viborg er i forvejen foran, når det gælder miljøvenlig teknik, og efterspørgslen bare stiger og stiger, siger Jakob Møller.

Han ser fusionen mellem Samson og Gøma som afgørende for at sikre virksomheden og medarbejderne bedst muligt i fremtiden.

– Det er medarbejdernes fortjeneste, at vi er kommet så langt. Vi tager en fantastisk holdånd med over til Samson, siger Jakob Møller.

Og afstanden mellem de to virksomheder er i bogstavelig forstand ganske kort. Samson og Gøma var nærmeste naboer i Viborgs vestlige industriområde, hvor Samsons forskellige afdelinger i forvejen ligger side om side.

– Man kan roligt sige, at Viborg er gyllens Silicon Valley. Her er samlet rigtig meget viden om håndtering af gylle, siger Jakob Møller.

At det skulle ende med et ægteskab mellem de to virksomheder, lå ikke nødvendigvis i kortene. Slet ikke efter 2016, hvor det kom til et brud efter mange års tæt samarbejde. Nogen gange skal man nogle omveje for at opnå succes.

Det er medarbejdernes fortjeneste, at vi er kommet så langt. Vi tager en fantastisk holdånd med over til Samson.

Samliv, brud og ægteskab

Historien om viborgensiske Samson og Gøma er historien om et langvarigt samliv, der blev til et smerteligt brud, men endte i et lykkeligt ægteskab.

Samson var den store producent. Gøma var den mindre maskinhandler. Sammen stod de solidt på det danske og europæiske marked for gyllevogne og rollefordelingen var klar. Samson producerede mens Gøma solgte og servicerede. Det gik godt. I mange år. Men i 2016 kom der knas i samlivet. Samson valgte selv at sælge og servicere, og Gøma begyndte derfor selv at producere gyllevogne. Begge dele med succes, men ikke uden skår.

– Vi talte selvfølgelig stadig pænt sammen, men man går ikke fra hinanden, uden det gør lidt ondt, siger Jakob Møller, der var teknisk chef og medejer af Gøma A/S.

Udfordringerne var de samme som før, og i 2021 fandt parterne igen sammen, for at stå stærkest muligt i både Danmark og Europa på et marked under stadig større forandring. Samson A/S købte 100 procent af akterne i Gøma A/S i september.

Samsons selskab til salg og service rykker ind i Gømas bygninger, og medarbejderne fra de to fusionerede selskaber viser fremadrettet fælles styrke som Samson Agrolize.

Administrerende direktør for Samson Agrolize A/S bliver Søren Wistoft Jensen, der også var direktør og medejer af Gøma A/S.