Kristian Justesen, direktør for VELUXfabrikkerne i Østbirk og Brædstrup

Velux kan godt klare sig selv – men det vil de helst ikke

Siden det første VELUX ovenlysvindue blev produceret i Østbirk i 1946, har virksomheden fulgt med udviklingen i samfundet og formået at tilpasse sig den - dog uden at gøre det store væsen af sig. Det er begyndt at ændre sig, og det skyldes ikke mindst direktør Kristian Justesen, der hellere vil dele netværk og inspiration, end gemme sig i VELUX' egen verden.

Det er efterhånden mere end 80 år siden, at grundlægger af VELUX, Villum Kann Rasmussen, fik en rigtig god idé. Efter afslutningen på 2. verdenskrig rejste han fra København til den lille østjyske by, Østbirk, hvor han lånte penge af sin svigerfar til at realisere den gode idé: Han ville forvandle datidens mørke, fugtige loftsrum til lyse, beboelige værelser.

Lyset skulle komme udefra, og med svigerfars lån i hånden blev Østbirk det geografiske udgangspunkt, der for alvor satte gang i udviklingen og produktionen af datidens tagvindue – det, vi senere kommer til at kende som et ovenlysvindue. Dengang var det formentlig de færreste, der havde fantasi til at forestille sig, at den gode idé 80 år senere ville være en verdensomspændende virksomhed med 11.500 medarbejdere i over 40 lande.

Fabriksdirektør Kristian Justesen viser rundt i VELUX Collection i Østbirk

Større skridt end hidtil

En del af forklaringen på VELUX’ mangeårige succes skal findes i evnen til konstant at udvikle sig i takt med det omgivende samfund.

»VELUX har altid været god til at forandre sig. Det er en lang, kontinuerlig udvikling, der både er organisatorisk, på produktsiden og inden for bæredygtighed. For mig har udviklingen været organisk, men lige nu tager vi nogle større skridt, end vi hidtil har gjort.«

Sådan beskriver Kristian Justesen, direktør for VELUXfabrikkerne i Østbirk og Brædstrup, udviklingen, der altså for ham at se ikke er unik eller nyskabende. Det er bare sådan, VELUX er. Det ved VELUX-folket selv, men for udefrakommende kan det være svært at se. For selvom VELUX i størrelse kan måle sig med nogle af de allerstørste virksomheder i Danmark, har de altid gået stille med dørene.

»Ser jeg på VELUX i en lokal kontekst, har vi historisk set ikke været en særlig åben virksomhed. De senere år har vi forsøgt at åbne mere op og bidrage i en bredere kontekst,« fortæller Kristian Justesen.

Samarbejde frem for konkurrence

For VELUX-direktøren i Østbirk og Brædstrup betyder den øgede åbenhed blandt andet, at han deler ud af sine egne og VELUX’ erfaringer inden for områder som bæredygtigheds-strategier, rekruttering af kvalificeret arbejdskraft og diversitet. Det er blandt andet sket gennem bestyrelsesarbejde i Business Horsens, i Horsens Alliancen og som oplæg i regi af Dansk Industri.

Mit perspektiv er, at i stedet for at konkurrere, så skal vi prøve at finde løsninger på nutidens udfordringer sammen.

»Mit perspektiv er, at i stedet for at konkurrere, så skal vi prøve at finde løsninger på nutidens udfordringer sammen. Principielt kan VELUX jo godt klare sig selv. Vi er som sådan ikke afhængige af lokalområdet. Men jeg bliver inspireret af at tale med en masse andre virksomheder, og jeg tror på, at hvis andre bliver stærkere, så gør vi også,« fortæller Kristian Justesen.

Fabriksdirektør for VELUX i Østbirk og Brædstrup, Kristian Justesen

VELUX vil redde 200.000 hektar tropisk skov – inden 2041

Et af de områder, hvor VELUX allerede er i fuld gang med at bidrage positivt til omverdenen, er i forhold til klimaet. Her har VELUX nedfældet nogle ambitiøse mål: I 2030 skal de være CO2-neutrale og i 2041 er målet at være Lifetime Carbon Neutral.

»Lifetime Carbon Neutral betyder, at al den CO2, vi har forbrugt, siden vi startede i 1941, skal vi have indfanget i 2041. Det er 100-året for vores etablering, så årstallet er ikke valgt tilfældigt,« forklarer Kristian Justesen.

Målet skal blandt andet nås ved, at VELUX bidrager til bevarelsen og genoprettelsen af op mod 200.000 hektar tropisk skov. Det svarer til et areal større end Lolland, Falster og Møn tilsammen. Men mindre projekter er også i gang, fortæller Kristian Justesen.

»Lokalt har vi netop installeret en bioboiler, hvor vi i stedet for gas genbruger vores egne spåner til opvarmning af fabrikken. Vi eksperimenterer også med genanvendelse af gamle vinduer, der laves til nye. Sådan prøver vi hele tiden at tænke i bæredygtige løsninger. Men det er en lang rejse og ikke noget, vi kan ændre natten over.«

Vi skal ikke være bange for konflikter

Udover målsætningen om at skabe en bæredygtig fremtid er VELUX – og særligt Kristian Justesen – optaget af at øge diversiteten i hele virksomheden.

Vi skal ikke være bange for konflikter og tænke, at det er bedst, når alle er enige. Det er en fejl.

»Diversitet ligger mig meget på sinde. Jeg synes, det er et meget vigtigt område, og min egen erkendelse er, at der er stor værdi i forskellighed. Der er en energi i konstruktive konflikter, altså i forskelligheder og uenigheder, som er vigtig. Vi skal ikke være bange for konflikter og tænke, at det er bedst, når alle er enige. Det er en fejl. Diversitet hjælper os med at udfordre vores mentale modeller og øge vores refleksionsniveau. Derigennem er jeg sikker på, at vi opnår bedre løsninger end vi ellers ville have opnået,« mener Kristian Justesen.

Fabriksdirektør for VELUX i Østbirk og Brædstrup, Kristian Justesen

Fra én vinkel til en helt tredje

Direktøren, der til august har været i VELUX i 25 år, heraf fem i direktørstolen, har selv oplevet, hvad diversitet kan betyde – og hvor vigtig, den er.

»For mig er diversitet tæt forbundet med læring. Jeg har mange situationer, hvor jeg går ind til noget med én vinkel, men bliver udfordret til at se det fra en anden side af en kollega, og dermed er læringsprocessen startet. Det er ikke fordi, den ene eller anden vinkel er den hellige Messias, men måske ender vi med en endnu bedre løsning, når vi tør udfordre hinanden« siger han og uddyber, at han ser menneskers diversitet som en energi, mere end som noget, der kan sættes på formel.

»Jeg oplever, der er en energi i, at vi har forskellige vinkler. Vi har forskellige opdrag og ophav, og det er med til at bringe os nærmere en god løsning, når og hvis vi tør bringe det i spil.«

Vi har forskellige opdrag og ophav, og det er med til at bringe os nærmere en god løsning, når og hvis vi tør bringe det i spil.

Forandring og fremgang sker med andre

Der står diversitet og læring, innovation og bæredygtighed øverst på Kristian Justesens dagsorden frem mod VELUX’ 100-års fødselsdag i 2041. I mange år levede virksomheden i Østbirk stille og godt, men hvis virksomheden skal lykkes med den nye dagsorden, mener Kristian Justesen, at åbenhed, netværk og samarbejde er vejen frem.

»En del af processen for mig som direktør i Østbirk og Brædstrup har været at åbne mere op og arbejde med de store ting i en bredere lokal kontekst end bare inde i os selv,« erkender han og siger videre:

»Vi er på en god rejse lige nu. VELUX har altid været god til at forandre sig, men jeg tror ikke, man selv kan sikre den nødvendige forandring og fremgang. Du skal se dig selv som en del af et system, hvor du er nødt til at samarbejde, netværke og trække viden ind, for at komme i mål,« siger han.

Samarbejde og ydmyghed præger

Horsens Ifølge Kristian Justesen kan Horsens og omegn noget helt særligt, når det kommer til samarbejde og netværk. Det vil han gerne være med til at udbygge og udvikle de kommende år.

»Der er mange eksempler på samarbejde, ydmyghed og netværk i Horsens. Når vi står sammen i flok kan meget mere lade sig gøre. Det har en stor værdi for os og for hele lokalområdet, og det vil jeg gerne være med til at udvikle fremadrettet,« lyder det fra Kristian Justesen.