Billund Airport er CO2-neutral i 2020 – og miljørejsen fortsætter!

Billund Airport er CO2-neutral i 2020 – og miljørejsen fortsætter!

Den grønne omstilling er i gang i Billund Airport, hvor første målsætning om en CO2-neutral lufthavn i 2020 – et af Brancheforeningen Dansk Luftfarts fire miljøinitiativer – er en realitet. Og de grønne initiativer skal fortsat prioriteres i lufthavnen.

CO2-neutral på trods af vækst

Gennem ni år har væksten og antallet af passagerer i Billund Airport været støt stigende, og det stiller krav til lufthavnens evne til at bevare en grøn linje:

»Sidste år steg antallet af passagerer med fire procent i forhold til året før, mens stigningen i år ser ud til at ramme fem procent. Det betyder også, at behovet og efterspørgslen efter nye ruteforbindelser stiger. Alene i år har vi 15 rutenyheder,« siger marketingchef i Billund Airport Jesper Klausholm og uddyber:

»Stigninger i passagertallene har tidligere betydet tilsvarende stigninger i energiforbruget – og dermed også en øget miljøbelastning. Men sådan er det ikke mere. Vores miljøfokus og mange målrettede indsatser for at skabe grøn omstilling betyder, at lufthavnen er CO2-neutral i 2020«.

Vælger de grønne alternativer

At Billund Airport vælger de grønne løsninger, er dog ikke en nyhed. Den 40.000 m2 store passagerterminal køles om sommeren ned med grundvand, der recirkuleres. Det har reduceret energiforbruget med 80 procent sammenlignet med køling ved eldrevne kompressorer. Sådan har det været i 17 år:

»Vi har arbejdet med miljørigtige løsninger i mange år – og har stadig mange ideer til, hvordan vi fortsætter den positive udvikling. Og den del af vores CO2 udledning vi ikke er i stand til at reducere, køber vi aflad for,« siger Jesper Klausholm.

Vi har arbejdet med miljørigtige løsninger i mange år – og har stadig mange ideer til, hvordan vi fortsætter den positive udvikling. Og den del af vores CO2 udledning vi ikke er i stand til at reducere, køber vi aflad for,«

10.000 LED-pærer og nye elbiler

LED-pærer er blandt de lavest hængende energi-frugter i lufthavnen – og derfor giver det god mening at sætte ind der:

»I et stort taxfree-butiksområde, som det vi har her i lufthavnen, er der brug for ekstremt mange lyskilder. De er nu skiftet til LED-pærer. Det kan muligvis virke som en simpel ændring – men når man arbejder i så stor skala, som vi gør, har det også relativt stor effekt, når vi skifter til grønne løsninger. Og til forskel fra de gamle halogenpærer afgiver LED-pærer ikke varme. Så vi undgår at bruge yderligere energi på at nedkøle lokalerne,« forklarer Jesper Klausholm og fortsætter: »Og på vores startbane har vi 2400 lamper, som vi også skifter til LED – fordi teknologien nu tillader, at vi kan sænke lysstyrken i LED-pærerne efter vejrforholdene og piloternes behov«.

Også lufthavnens køretøjer bliver løbende skiftet ud med energirigtige el-køretøjer. For nyligt fik lufthavnen en ny el-drevet towing truck, som kan trække op til 70 ton. Den bruges i lufthavnen til at trække flyvemaskinerne tilbage fra passagerbroen og ud på startbanen.

Planter energipil

Billund Airport råder over et stort udeareal, som også aktiveres i kampen for de energirigtige løsninger.

»Vi har plantet energipil – som optager CO2 fra atmosfæren – og som vi høster hvert tredje år. Høsten bliver brugt til biomasse til fjernvarme. Og om vinteren fjerner vi sne og is fra flyvemaskinerne med en »deicing-væske«, som vi efterfølgende samler op og sprøjter på vores energipil. »Deicing-væsken« består mest af sukkervand, som giver masser af næring til energipilen. På den måde sætter vi ressourcerne i cirkulation, så intet går til spilde,« forklarer Jesper Klausholm.

Ny togforbindelse står højt på ønskelisten

Langt de fleste, der rejser med fly fra Billund Airport, kommer dertil i egen bil – eller får et lift af venner og familie.

»Faktisk er det kun fem procent af de rejsende, der kommer til Billund Airport med kollektiv transport. Så der er vi langt bagud – også sammenlignet med andre danske lufthavne,« fortæller Jesper Klausholm.

Derfor er en udvidelse af det nationale bane-netværk, med en togstrækning mellem Jelling og Billund, også et stort ønske, som Billund Airport håber kommer på regeringens dagsorden: »Det ville virkelig nytte – og nedbringe tilbringer-trafikken med 17 millioner km om året,« siger Jesper Klausholm.

Flere miljømål – også for dansk luftfart

I Billund Airport stopper »den grønne kamp« ikke her. I samarbejde med Brancheforeningen Dansk Luftfart er målet at flytransporten skal reducere CO2-udledningen med 30 procent i 2030 og 100 procent, når vi når 2050.