NOTION Søren Birn

Innovator skifter spor

»Jeg træffer beslutninger baseret på fakta og data. Man lærer henad vejen, at man aldrig får 100 procent viden om effekten af nogen beslutning, og derfor skal man også bruge en smule intuition og mavefornemmelse,« siger Søren Birn.

Han sidder i et rektangulært mødelokale, hvor halvdelen af væggene er vinduer. På den anden side kan man se et stort, velholdt græsareal, som også tilhører Fertin Pharmas ejendom på Dandyvej 19 i Vejle. Det er en af Sørens sidste dage på denne matrikel. For nogle måneder siden benyttede han nemlig sin datadrevne beslutningsproces, og resultatet kommer til udtryk den 1. september, når han ikke længere er CEO i Fertin Pharma, som blandt andet producerer det medicinske tyggegummi Nicotinell.

»Fertin er en virkelig god virksomhed, som aldrig har haft flere muligheder, end den har lige nu. Jeg er meget stolt af, at vi er gået fra at være en tyggegummivirksomhed til at være en af verdens mest kompetente virksomheder inden for leverance af medicinske aktivstoffer og kosttilskud i innovative orale formater,« siger han.

Med sin fratrædelse sætter han punktum for 20 års arbejde i branchen. I stedet begynder han som CEO i Bagger-Sørensen Equity A/S, hvis formål er at investere i mellemstore virksomheder og gennem et aktivt ejerskab bidrage til at udvikle porte-føljevirksomhederne. 

Men når Søren træffer beslutninger på baggrund af data, hvordan skabte han så datasættet, han skulle bruge til at regne sig frem til dette karrierevalg?  

»Jeg har en baggrund som økonom, så jeg satte selvfølgelig tre kolonner op i et excel-ark,« griner han. Kolonnerne kaldte han: Det, der er spændende. Det, der er ok. Det, der gerne må være mindre af.

Notion Søren Birn

Det, der er spændende

I sit kommende job skal Søren investere i veletablerede virksomheder og blandt andet hjælpe dem med at udvikle. Således kan Søren sætte flueben ud for felterne ’innovation’ og ’udvikling’ i excel-arket. 

»Jeg har været så heldig altid at arbejde i virksomheder, hvor innovation fylder meget. Innovation er ikke bare at sidde inde i et rum med en stor tænkehat,« siger han.

Han tror på, at innovation langt henad vejen kan struktureres og nærmest sættes på formel. Som leder i Fertin Pharma var hans opgave i første omgang at facilitere, at udviklingen overhovedet kunne finde sted.

»Det er vigtigt at have dygtige mennesker med forskellige kompetencer, men også at have en kultur, hvor der er plads til at lege og eksperimentere. Hvis man sørger for, at de dygtige mennesker synes, det er berigende at arbejde i virksomheden, og hvis de får pladsen til det, så skal de gode idéer nok komme. Så skal man selvfølgelig også være opmærksom på, at der kommer en fase, hvor idéerne skal udmønte sig i noget, der imødekommer et behov og faktisk kommercialiseres,« siger han.

A little more action, please

Søren ved, at han er kreativ, når det kommer til innovation i virksomhedssammenhænge, men fortæller, at den kreativitet slet ikke strækker sig ind i det kunstneriske. I musiktimerne på Horsens Statsskole blev han placeret bagerst i lokalet og måtte ikke synge med, fordi hans bidrag ødelagde det for de andre. Ligeledes kommer han fra et hjem med klaver, hvor det efter et par måneders øvelse blev enstemmigt vedtaget, at det var okay, hvis han lagde det hylden. På trods af de musikalske udfordringer har han en forkærlighed for Elvis Presley.

Nogle gange skal man snakke og sørge for at folk bliver hørt, men vi skal også eksekvere. Det kan ikke kun være samtale og udveksling af synspunkter. Og hvis jeg synes, vi sidder fast i processen, så siger jeg ’a little less conversation, a little more action, please’. Så ved de godt, hvilken sang jeg refererer til, og de ved, hvad jeg mener

»’A little less conversation’ er mit signaturnummer. Jeg bruger det også rent ledelsesmæssigt. Nogle gange skal man snakke og sørge for at folk bliver hørt, men vi skal også eksekvere. Det kan ikke kun være samtale og udveksling af synspunkter. Og hvis jeg synes, vi sidder fast i processen, så siger jeg ’a little less conversation, a little more action, please’. Så ved de godt, hvilken sang jeg refererer til, og de ved, hvad jeg mener,« siger han.

De mange poster

Der må gerne være mange gryder i kog og mange bolde i luften. I skrivende stund sidder han på 16 poster i erhvervslivet. Han er blandt andet formand for tre bestyrelser i henholdsvis Comwell, Nic. Christiansen Gruppen og Schur Holding.

Her kan man undre sig over, hvad sammenhængen mellem hoteller, biler og emballage er. Men udover at alle virksomheder har nogle generiske fællestræk, er der faktisk en mening med det.

»Kendetegnet for de tre poster er, at de alle sammen er i familieejede koncerner. De er meget bevidste om, at de prin-cipielt kun har det til låns i den generation, hvor de skal drive det. Og de vil gerne sikre sig, at næste generation modtager virksomheden i endnu bedre stand, end de selv gjorde. Det skaber nogle særlige dynamikker, og de perspektiver virksomhederne har på at skabe værdi for aktionærerne, samfundet og medarbejderne går godt i spænd med, hvordan jeg mener, det skal gøres,« siger han.

En moderne familie

Søren er gift med Franka, og hans bagland er det, man kan kalde en moderne familie. Han har en datter på 17 år, der går i 3.g, med sin ekskone, der også havde et tvillingepar fra et tidligere forhold, som han betragter som sine egne børn. Den ene tvilling har to børn, som Søren er stolt af at være reserve-morfar for. 

»Jeg elsker at være sammen med min familie og at lave aktiviteter med dem. Det er klart, at arbejdet ikke altid tillader, at man bruger den tid, som man egentlig vil, men det er et trade off. Jeg tror også, at man bliver et mere spændende menneske at være sammen med, hvis man beskæftiger sig med det, man holder af. Men i sidste ende er jeg et familiemenneske. Jeg ved godt, hvad der er vigtigst for mig,« siger han.

Notion Søren Birn

Droppede kandidaten 

Søren er cand. oecon fra Aarhus Universitet, har en HD i Regnskab og en to-tredjedel færdiggjort cand. merc. aud. Frem til Søren fyldte 30, brugte han meget tid på at læse og arbejde. I år 2000 besluttede han sig for at prøve sine driftsøkonomiske lyster af og fik sig et job hos tyggegummivirksomheden Dandy som controller i corporate finance.

»Jeg kunne mærke, at det var det her, der triggede mig og blev overbevist om, at jeg skulle have en karriere i industrien, hvorfor jeg besluttede at stoppe med cand. merc. aud. studiet,« siger han. 

Jeg kunne mærke, at det var det her, der triggede mig og blev overbevist om, at jeg skulle have en karriere i industrien, hvorfor jeg besluttede at stoppe med cand. merc. aud. studiet

Herefter blev han i 2002 økonomidirektør i koncernen Bagger-Sørensen og Co., som bl.a. ejede Gumlink og Fertin Pharma. Den første CEO-stilling kom i 2006 hos Gumlink, og i 2010 bliver han også CEO for Fertin Pharma. Gumlink indgik i 2010 et Joint Venture med en stor tyrkisk fødevare- og konfekturevirksomhed, og produktionen ligger nu i Tyrkiet. Det betød også, at Gumlink organisationen i Danmark blev afviklet frem mod 2013 på nær nogle enkelte salgs- og udviklingsfunktioner. I 2016 afvikledes de sidste Gumlink funktioner i Vejle, og siden 2017, og i forbindelse med at Fertin Pharma blev solgt til kapitalfonden EQT, har Søren udelukkende arbejdet som CEO i Fertin Pharma A/S.

»En af mine styrker har helt klart været vedholdenhed. Jeg har lært at passe på, at det ikke bliver til stædighed, men vedholdenhed og troen på, at alt kan lade sig gøre, er mine stærkeste træk. Og så er jeg virkelig dårlige til at tabe. Der er ikke noget, der kan trigge mig mere, end når nogen siger, at noget er umuligt. Så tænker jeg ’ nej det er ej, det handler bare om indsatsen, man lægger i det’.«

En mere fleksibel kalender

En af hovedårsagerne til, at Søren forlader sin stilling som CEO i Fertin Pharma er, at han vil have en mere fleksibel kalender.

»Jeg lavede en evaluering med mig selv og sagde ’nu har jeg været CFO og CEO i godt 18 år, og det har været spændende, men nu er det også på tide at prøve noget andet’. Når man sidder som CEO i så stor en virksomhed, så er man principielt på 24/7, og kalenderen er allerede booket et år frem. Flere år har jeg haft 100-130 rejsedage. Nu er jeg nået til et sted, hvor jeg gerne vil arbejde lidt anderledes – ikke nødvendigvis mindre blot anderledes, end jeg har gjort de sidste 20 år,« siger han.

Nu er jeg nået til et sted, hvor jeg gerne vil arbejde lidt anderledes – ikke nødvendigvis mindre blot anderledes, end jeg har gjort de sidste 20 år

Og udsigterne til det nye job, ser også noget anderledes ud »Fra at være CEO for en virksomhed, der omsætter for 1 mia. om året med 800 medarbejdere – til at have et skrivebord, en pc, en mobil-telefon og nogle få kolleger, er et stort skifte. Men jeg glæder mig til at skulle arbejde med et aktivt ejerskab i de virksomheder, som vi kommer til at investere i,« afslutter han.