Enorm // Notion

En fremtid baseret på fluer

Vest for Horsens ligger ENORM BioFactory – insektfarmen, der producerer protein til fødevarer og dyrefoder. Forventningen og målet er, at insekterne kommer til at spille en central rolle i fremtidens bæredygtige foder- og fødevareproduktion.

Carsten Lind Pedersen er direktør i ENORM BioFactory. Han er uddannet landmand og har mange års erfaring med grise- og foderproduktion. Ved sin side har han sin datter, og partner, Jane Lind Sam, der fortæller, hvordan ENORM BioFactory blev etableret:

»Vi havde et selskab, hvor vi arbejdede med recirkulation og biologisk at koncentrere næringsstofferne i gylle. Der arbejdede vi både med alger og insekter. Det var primært et udviklingsprojekt, men vi fik etableret et separationsanlæg i Rusland. Sideløbende drev min far sin foderfabrik. Men interessen for insekter voksede sig større. I 2016 var vi på konference, hvor vi mødte Lasse Hinrichsen, vores nuværende udviklingsdirektør. Han drev fødevarevirksomheden ENORM. På det her tidspunkt havde han lanceret ENORM’s insekt-snacks, som stadig bliver forhandlet i en række supermarkeder og forretninger landet over.«

I dag fokuserer insekt-trioen, Carsten, Jane og Lasse, hovedsageligt på at udvikle og drive fabrikken i Flemming, som er godt på vej til at blive en regulær foder-produktionsvirksomhed. For selv om det er både sjovt og relevant at producere fødevarer af insekter – så er målet i første omgang at producere insekt-protein til foderindustrien. Men den slags kommer ikke af sig selv:

Vi kommer ikke til at ændre vores madkultur fra den ene dag til den anden. Det er ikke vores mål at fjerne flæskestegen eller frikadellerne fra middagsbordene. Og vi er sikkert flere generationer ude i fremtiden, før vi spiser melorme i sin hele form – hvor vi ligesom sidder og kigger ormen i øjnene.

»Det er udfordrende, fordi industrien stadig er ny. For det første skulle vi finde ud af biologien i det her: Hvordan kan vi overhovedet systematisere og automatisere produktionen, så vi kan levere insekter i stor skala og dermed bringe kostprisen ned? Målet er, at vi kommer til at producere 100 tons fluelarver om dagen,« siger Carsten Lind Pedersen.

Enorm // Notion

Der er forretning i fisk 

I Danmark er det endnu ikke lovligt at bruge insekt-protein i foder til husdyr. Men i 2017 blev det godkendt som foder til fisk. Det blev startskuddet for ENORM BioFactory: 

»Fisk i dambrug bliver typisk fodret med fiskemel produceret af småfisk, man fanger i havet. Men det belaster økosystemerne i havet voldsomt – samtidig med at fiskekvoterne gør, at man ikke kan producere fiskemel nok. Men med den nye lovgivning er det muligt for os at levere insekt-protein til fiskeopdrætterne - en industri, der er i voldsom vækst,« forklarer Jane Lind Sam.

Lovændringen satte for alvor skub i udviklingen af insektindustrien. Direktør Carsten Lind Pedersen investerede selv 30 millioner kroner i projektet, mens Miljøstyrelsen gav et tilskud på 15,9 millioner kroner. Sidenhen har flere investorer meldt sig på banen.

Ikke bare en døgnflue 

For de fleste danskere er insekt-snacks en sjov gimmick, der for alvor kan sætte gang i samtalen, når vi udfordrer hinanden til at smage. Vi opfatter ikke larver som en naturlig del af vores mad – endnu:

»Vi kommer ikke til at ændre vores madkultur fra den ene dag til den anden. Det er ikke vores mål at fjerne flæskestegen eller frikadellerne fra middagsbordene. Og vi er sikkert flere generationer ude i fremtiden, før vi spiser melorme i sin hele form – hvor vi ligesom sidder og »kigger ormen i øjnene«. Men det bliver relevant at bruge insekter som ingrediens i fødevareindustrien. For når insekt-proteinet er indarbejdet i produktionen af vores mad, bekymrer vi os ikke om det på samme måde,« siger Jane Lind Sam.

I øjeblikket er ENORM BioFactory's insektmel, der er baseret på Black Soldier Fly-larver, til risikovurdering og godkendelse hos EFSA (Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet). Det er en langsommelig proces, men når godkendelsen er i hus, vil insektmelet kunne anvendes som fødevareingrediens i for eksempel brød og snackprodukter.

Enorm // Notion

En taknemmelig larve

Hos ENORM BioFactory er det Black Soldier Fly-larver, der bliver produceret – og det er ikke tilfældigt. Den er nemlig en bæredygtig proteinkilde – særligt i sammenligning med de produktionsdyr, danskerne er vant til at spise. 

»Vi bruger Black Soldier Fly-larver, fordi den er en ekstremt taknemmelig og effektiv organisme. Den omsætter sit foder meget bedre end andre produktionsdyr: Med 10 kg foderstof får vi 9 kg larver,« forklarer Jane Lind Sam og fortsætter:

»De vil spise hvad som helst, der er organisk. Vi kan fodre dem med restprodukter fra f.eks. fødevareindustrien – restprodukter, som i dag ender i biogasanlæg og på markerne. Men næringsstofferne kunne lige så godt gå tilbage til fødevare-værdikæden – ved at putte dem gennem en larve.«

»Når du producerer fødevarer ender 30-40 % med at blive et restprodukt. Det er store mængder, som vi kan fodre vores larver med,« supplerer Carsten Lind Pedersen.

Flere fluer, tak

Efter at have været i udviklingsfase i et par år er ENORM BioFactory nu klar til næste step:

»Den produktion vi kører nu, er det vi kalder »proof of concept« – hvor vi tester og beviser, at vi kan køre produktionen. I dag producerer vi 1,5 tons Black Soldier Fly-larver om dagen, så nu skal produktionen skaleres op, så vi kan producere 100 tons om dagen,« siger Jane Lind Sam.

I løbet af 2020 skal ENORM BioFactory samle 250 millioner kr. – i en kombination af kapitalindskud og lånekapital, som skal bruges til at bygge og udvide fabrikken i Flemming. Målet er at finansieringen er på plads i udgangen af 2020. •

Enorm // Notion