Den moderne smede- og maskinfabrik

Den moderne smede- og maskinfabrik

Vi kan næsten se det glohede jern for os og høre lyden af hammeren, der skærer sig gennem rummet, idet den rammer metallet. Det er et hårdt og slidsomt arbejde for smeden og hans lærling, der dag efter dag tæller timerne og minutterne, til de igen kan holde fyraften...

...Visk nu din mentale tavle ren og forbered dig på at få et mere nutidigt indblik. Du skal møde Blunico: Den moderne smede- og maskinfabrik, hvor det er ord som innovation, teknologi, klima og socialt ansvar, der tegner billedet af en smede- og maskinfabrik anno 2019.

»Det er alt for få mennesker, der ved, hvordan en virksomhed som vores fungerer, hvad vi kan, og hvad vi står for,« siger direktør hos Blunico Bo R. Ulsøe, mens han skænker kaffen og peger på den tomme stol over for sig: »Sid ned,« siger han og fortsætter:

»Folk har en forældet opfattelse af vores branche. De er ikke klar over hvor meget håndværket, arbejdet og kulturen i vores fag har udviklet sig. Derfor har jeg et ansvar for at åbne min virksomhed og fortælle historien om den.«

Bo R. Ulsøe er udlært værktøjsmager og siden også teknikeruddannet, men han har siddet i direktørstolen hos Blunico, siden han overtog driften fra sine forældre i 2001.

»Hvis ikke vi gør de ting, vi gør, får vi heller ikke flere unge til at vælge en håndværksfaglig uddannelse, og det er et problem – for samfundet kan ikke undvære os og vores kompetencer,« siger han.

Hædret for sin indsats

Hos Blunico er man sit ansvar bevidst og sidste år modtog maskinvirksomheden Arbejdsgivernes Erhvervspris – blandt andet for sit samarbejde med folkeskolen.

»Vi tager gerne imod skoleklasser, som vil ind og se, hvad der foregår i en moderne industrivirksomhed som vores. Jeg tror på, at det gør en forskel, når skolebørnene kommer her og får en god oplevelse. Der har hersket en opfattelse i samfundet af at en karrierevej med afsæt i, for eksempel smedefaget, ikke er »fin nok«. Men når de kommer her, får de et indblik i, hvad faget har at byde på – ellers ved de jo ikke, hvad de vælger fra,« siger Bo R. Ulsøe, der har indrettet sin virksomhed efter, at der skal være plads til lærlinge:

»Helt grundlæggende arbejder vi ud fra en målsætning om, at 10 % af vores stillinger skal være besat af folk, som er under uddannelse. Det giver god mening, og det giver god energi. De unge, vi har i lære, er altid et frisk pust – de bidrager positivt og ser tingene fra nye vinkler,« siger han.

Arbejder med mennesker

Men det er ikke kun samfundets unge, og dem der er under uddannelse, der får Blunicos opmærksomhed. Fordi det gør en positiv forskel – også internt i virksomheden – rækker Blunico ud og hjælper, der hvor det er muligt.

»Når vi taler samfundsansvar – så handler det også om, hvordan vi som erhvervsdrivende kan hjælpe dem, der lever på kanten af samfundet. Vi kigger for eksempel meget på, hvordan vi kan oprette småjobs og forløb, som de mennesker, vi har inde, kan fungere i. Og det samarbejder vi så med jobcenteret omkring,« siger han og fortsætter:

»Men i virkeligheden er det ikke mig, der løfter denne opgave. Det er vores medarbejdere, som gør en stor indsats for, at det her skal lykkes. Men jeg kan bare se, at når medarbejderne får oplevelsen af at kunne hjælpe et andet menneske på vej – så er det en succes for begge parter. Hvem kan ikke blive glad af det?«

Når vi taler samfundsansvar – så handler det også om, hvordan vi som erhvervsdrivende kan hjælpe dem, der lever på kanten af samfundet. Vi kigger for eksempel meget på, hvordan vi kan oprette småjobs og forløb, som de mennesker, vi har inde, kan fungere i.

Robotter for millioner

Hos Blunico er man af den overbevisning, at hvis man ikke er i udvikling, så er man under afvikling. Derfor er de løbende investeringer i robotteknologi og opkvalificeringer af medarbejderne, en stor del af opskriften på Blunicos succes.

»Jeg ved, vores kunder vælger os, fordi vi har teknologien og især de højtspecialiserede medarbejdere. Så på den måde er automatiseringen afgørende for os. Den er en hel naturlig del af vores og branchens udvikling. Med hjælp fra digitaliseringen og automatiseringen kan vi klare opgaver, som det ellers ville tage over 100 mand ekstra at udføre på den samme tid. Og noget ville vi jo slet ikke kunne lave. Så uden denne udvikling havde virksomheden jo set helt anderledes ud i dag,« siger han.

Kampen for klimaet

Også klimaet og FN’s verdensmål har fået en plads på dagsordenen hos Blunico – hvor generel sparring og optimering af kundernes projekter er blevet en naturlig del af udviklingsprocesserne.

»Vi bidrager med knowhow og giver sparring på det optimeringspotentiale, vi kan se i vores kunders løsninger. Det gælder især for vores kunder i fødevareindustrien. På den måde har vi indflydelse på, at vores kunders produktioner bliver mere miljø– og klimavenlige. Og det sætter vores kunder stor pris på,« siger Bo R. Ulsøe og fortsætter:

»Og så synes jeg, at alle virksomheder skal kigge indad – også når det kommer til klima og miljø. Selvom det nok er de færreste, der forbinder den slags »bløde værdier« med en smedevirksomhed, så er det noget, vi vægter højt her på stedet. Og det får god respons - både hos vores medarbejdere og vores kunder.«

Hos Blunico har man blandt andet prioriteret en gennemgående udskiftning til LED lyskilder, en mere miljøbevidst tilgang til brugen af kemikalier i produktionen, hvor der ofte findes bedre og mere miljøvenlige alternativer, samt almindelig affaldssortering og korrekt bortskaffelse af restaffald.

En virksomhed af tiden

Alt i alt tegner der sig et billede af en smede- og maskinfabrik, der arbejder bevidst for at gøre op med omverdenens – ofte forældede – forestillinger om branchen.

»Vi skal afspejle det samfund vi lever i. Og så sætte ind der, hvor vi hver især kan optimere og udvikle. På den måde kan vi gøre en forskel for vores omgivelser, vores lokalsamfund og vores fælles fremtid,« slutter Bo R. Ulsøe.